حس و حال خوب

تجربه ی آرامش

عروس ایران زمین 🌷🌷


دست در دست هم گذاشتند تا سفری آغاز کنند به بلندای عمرشان . آیدا و آزاد بعد از عقد شروع کردند به ایران گردی ، از این شهر به آن شهر ، از این روستا به آن روستا ، سفرهای اول بی دغدغه بود اما صحنه هایی که می دیدند راحتشان نمی گذاشت ؛ فقر در عمق زندگی مردم ریشه دوانده بود . آیدا و آزاد برای کمک به مردم جمع آوری لباس های نو و دست دوم را شروع کردند ، اما این اول راه بود . شعف روستاییان هنگام دریافت لباس های جدید باعث شد تا هدف های سفر آنها تغییر کند . کمک مالی برای روستاییان لازم بود اما مهم تر از آن کسب درآمد بود . آیدا شروع کرد به آموزش آشپزی و گرفتن سفارش غذا و شیرینی که باعث شد زنان روستایی هم در سود سفارش ها سهیم شوند . کم کم کمک های نقدی ، لباس ، غذا و عروسک رسید اما کودکان محروم روستایی حتی بازی با آن عروسک ها را هم بلد نبودند . این زوج تصمیم گرفتند که از طریق شبکه های مجازی مردم را به کمک دعوت کنند . خیلی از مخاطبانشان فکر می کردند که عکس ها مربوط به کشور اتیوپی است ! کمک ها هم کم نبود ؛ از پنج هزار تومان تا تمام دستمزد یک مترجم و شاعر . 
آیدا پوریانسب و آزاد مطهری در این روزها هم چنان سفر می کنند . با محبت و کمک مالی و ایجاد اشتغال ، روستاهای زیادی را رونق بخشیده اند ، آنها هنر بلوچ دوزی زنان را تا گالری های فرانسه هم فرستاده اند تا کمک خرج خانواده های بلوچ باشد .
این زوج ، هزینه ی جشن عروسی شان را هم خرج هم نوعان خود کرده اند . آیدا می گوید : هرجا که رفتیم برای عروسی ما جشن کوچکی برپا کردند ، آنقدر که می توانم بگویم من عروس ایران زمین شده ام ! 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
  • ۸۴

تفکر خرچنگی 😣😣


می گویند اگر چند خرچنگ را در جعبه ای روباز قرار دهند همانجا می مانند و از جعبه خارج نمی شوند . این درحالی است که آنان به راحتی می توانند از جعبه بالا بروند و از آن خارج شوند ! 

علتش این است که به محض اینکه یکی از خرچنگ ها بخواهد بالا برود و از جعبه خارج شود ، خرچنگ های دیگر آن را پایین می کشند و به این ترتیب هیچ کدام از آنها آزاد نمی شوند و سرنوشت تک تک آنها مرگ است . این حرکت خرچنگ ها به (( تفکر خرچنگی )) معروف است . 

این مطلب در زندگی انسان ها برای انسان های حسود صدق می کند . آنها چون هیچگاه نمی توانند در زندگی و کار پیشرفت کنند ، دیگران را نیز از موفقیت باز می دارند و حتی حاضرند خودرا نابود کنند تا آدم موفق را از مسیر موفقیت خارج سازند 😵😵😨😨😟😟

  • ۸۱
Designed By Erfan Powered by Bayan