حس و حال خوب

تجربه ی آرامش

امان از دل زینب (س) 😭😭


هروقت سیلی خوردی ، بگو یا فاطمه (س) 😟

هروقت دستات بسته بود ، بگو یا علی (ع) 😢

هروقت تنها و بی یاور بودی ، بگو یا حسن (ع) 😫

هروقت تشنه بودی بگو ، یا حسین (ع) 😣

هروقت شرمنده بودی ، بگو یا ابوالفضل (ع) 😢

اما هروقت تشنه بودی ، سیلی خوردی ، دستات بسته بود ، بی یاور و تنها و شرمنده بودی فقط بگو امان از دل زینب (س) 😭😭😭😭😭

پی نوشت : تاسوعا و عاشورای حسینی رو تسلیت میگم :(
Designed By Erfan Powered by Bayan