حس و حال خوب

تجربه ی آرامش

وقتی مهربانی به دیوار می رسد 😇😇


بعضی از دیوار های مهربانی بدجور به دل آدم می چسبند ، انگار نیت آدم ها به کارشون رنگ می بخشد 😇😇😇
اینبار دو فلافلی در دو نقطه از کشور دستشان آنقدر باز نیست که بتوانند کمک هنگفتی کنند ؛ یکی در اهواز و یکی در خطه ی شمال بندرانزلی ، نیتشان را نوشته ای روی کاغذ مغازه شان نشان می دهد :
💓💓<< این ساندویچی روزانه سه عدد ساندویچ رایگان برای افراد فقیر ( کودکان خیابانی ، زنان بی سرپرست و... ) در نظر گرفته است . شما هم می توانید در حد توان یک یا چند ساندویچ را به دلخواه خریداری کنید و رسید آن را روی دیوار بچسبانید ؛ شاید همین یک وعده غذا از دزد شدن یک کودک بی گناه جلوگیری کند >>💓💓

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

مثل آنها کم نیست ...
خوبی و مهربانی شرق و غرب ، شمال و جنوب نمی شناسد 😍😍😍
Designed By Erfan Powered by Bayan